Gospodarka przestrzenna – przyszłościowy kierunek na studiach

Młody człowiek wybiera kierunek studiów zgodny z jego zainteresowaniami i zdolnościami. Ważne jest także, by po skończeniu nauki mieć szansę na zdobycie pracy. Studia to czas zabawy, ale przede wszystkim wytężonej nauki, która zaprocentuje w przyszłości sukcesem zawodowym. Co więc warto studiować?

Czym jest gospodarka przestrzenna?

W ofercie szkół wyższych znajduje się także gospodarka przestrzenna. Studia na tym kierunku do łatwych nie należą, ale są bardzo ciekawe. Mają one interdyscyplinarny charakter, łącząc w sobie nauki społeczno-ekonomiczne, przyrodnicze, rolnicze, techniczne oraz leśne. Kierunek ten jest odpowiedzią na problemy tematyki zrównoważonego gospodarowania i zarządzania otaczającą nasz przestrzenią. Specjalista od gospodarki przestrzennej studia spędza na nauce przestrzennego  zagospodarowania miast i wsi oraz regionów kraju. Uniwersytety oferują przyszłym studentom bardzo bogaty program nauczania, który obejmuje przedmioty dotyczące działania gospodarki regionalnej i samorządowej, projektowania urbanistycznego  i gospodarki miejskiej. Młody człowiek uczy się, jak rozplanowywać przestrzeń, programować rozwój regionalny i lokalny, a także współpracować z różnym organami dla dobra przestrzeni, którą się zajmuje.

Co można robić po gospodarce przestrzennej? Studia przyszłości czy strata czasu?

Zanim zdecydujemy się na ten kierunek, musimy wiedzieć, że od specjalisty z tej dziedziny wymaga się zdolności do trafnego przewidywania nadchodzących procesów przestrzennych. Koniecznymi przy wykonywaniu tego zawodu umiejętnościami są: wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne, duża wyobraźnia, sprawny wzrok i duża gotowość do akceptacji często zmieniających się warunków pracy.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna, studia skończywszy z  sukcesem, pracy mogą szukać w służbach administracji publicznej, które zajmują się planowaniem przestrzennym oraz gospodarką gruntami i ochroną środowiska. Zatrudnienie znajdą także w izbach gospodarczych, regionalnych fundacjach, a nade wszystko w biurach projektów.

Gdzie studiować?

Jeśli zdecydujemy się na studia na tym kierunku, pamiętajmy, że ważny jest poziom zajęć teoretycznych prowadzonych przez kompetentnych wykładowców, ale bardzo istotne jest także praktyczne przygotowanie do zawodu. Student powinien mieć kontakt z praktykami, którzy wprowadzą go w tajniki zawodu i zaprezentują aktualne problemy z zakresu gospodarki przestrzennej, a także przedstawią przyszłym planistom oczekiwania pracodawców.

Osoby, które zdecydują się na kierunek gospodarka przestrzenna, studia z pewnością spędzą bardzo ciekawie, a po ich ukończeniu będą gotowi do uczestnictwa w kształtowaniu gospodarki przestrzennej. Jeśli znajdą interesującą pracę, będą mieć wpływ na wygląd naszego otoczenia, co jest dużym, ale jakże ciekawym wyzwaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *