Gospodarka przestrzenna – przyszłościowy kierunek na studiach

Gospodarka przestrzenna – przyszłościowy kierunek na studiach

Młody człowiek wybiera kierunek studiów zgodny z jego zainteresowaniami i zdolnościami. Ważne jest także, by po skończeniu nauki mieć szansę na zdobycie pracy. Studia to czas zabawy, ale przede wszystkim wytężonej nauki, która zaprocentuje w przyszłości sukcesem zawodowym. Co więc

Continue Reading

Doskonalenie swoich umiejętności z zarządzania

Doskonalenie swoich umiejętności z zarządzania

Osoby pełniące role menadżera mają przed sobą wiele obowiązków. To właśnie menedżer odpowiada za realizację zadań podległych mu osób i działu, a  jego celem jest zwiększanie efektywności pracy. Musi więc dobrze zarządzać ludźmi. Dobre przewodzenia jest tak ważne, że menedżer

Continue Reading

Co dają studia MBA?

Co dają studia MBA?

MBA, czyli Master of Business Administration to dwuletnie, bardzo intensywne studia podyplomowe dla pracowników (zazwyczaj menedżerów), których obecne lub przyszłe stanowisko stawia przed nimi wymagania posiadania aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Continue Reading